Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2010

glotoneria
Play fullscreen
Jest Mądry cytat, jest Piwo nad Piwami, to i trzeba Piwnej Piosenki.
glotoneria
9926 c3b6 420
glotoneria
I must not fear.
Fear is the mind – killer.
Fear is the little – death that brings total obliteration.
I will face my fear.
I will permit it to pass over me and through me.
And when it has gone past I will turn the inner eye to see its path.
Where the fear has gone there will be nothing.
Only I will remain.
— Litania Bene Gesserit przeciw strachowi.

July 30 2009

glotoneria
4312 126c
ENOUGH IS ENOUGH! I have had it with these muthafuckin' Jews in this muthafuckin' well!
glotoneria
W zasadzie myślę, że są całkiem nieznośni. Geniusze bardzo dużo mówią, nieprawdaż? Cóż za zły nawyk! I zawsze myślą o sobie, kiedy ja chcę, żeby myśleli o mnie!
— Oscar Wilde
glotoneria
Play fullscreen
no co tu dużo mówić... Chrześcijanin Tańczy.

July 29 2009

glotoneria
Play fullscreen
epickość tej sceny jest niepodważalna ;]
glotoneria
4514 31d3 420
Zlikwiduję papierosy, alkohol i narkotyki!
(w ten sposób, że sam wszystko wypalę, wypiję i wyćpam)
glotoneria
Zasadniczo emancypantki są anarchistkami świata wiecznie kobiecego, nieudacznicami, których wieczny instynkt to zemsta.
— F. Nietzsche

July 28 2009

glotoneria
3162 7cb4 420
Kobiety są z Wenus.
Mężczyźni z Marsa.
A feministki z Kashyyyk.
glotoneria
Soichi Negishi is a shy and gentle young man who dreams of a career as a pop musician. Dreams don't pay the bills, so he's ended up as the lead singer and lead guitarist of a death metal band called “Detroit Metal City.” In stage costume he is Johannes Krauser II, rumored to be a terrorist demon from hell, to have killed and raped his parents, to wield his giant death penis with abandon, etc. etc. Negishi despises DMC and all that it stands for, but so help him, he's a terrific performer and can't walk away from that. As DMC's star rises Negishi tries to satisfy both worlds, but can't.
— Wikipedia o Detroit Metal City. Polecam obejrzeć:D
Reposted byluiz luiz
glotoneria
Play fullscreen
Mr. T nie przestaje być zajebisty :D

July 27 2009

glotoneria
Play fullscreen
Dziewczyny fajnie grają. I piosenka fajna. I Carmen Electra:D
glotoneria
2448 98a5 420
Jan Maria Władysław Rokita - już żaden Niemiec go nie zbije.
glotoneria
Biedne, stare babska: w dzień niemal za darmo harują w nieznośnej spiekocie, a potem wracają do domów, do swoich zapijaczonych mężów, którzy biją je, aż zataczają się od ściany do ściany. Jeśli na tym ma polegać "cnota", a Caroline uchodzi za kobietę upadłą, to... Po co Bóg stworzył cipy, jeśli nie po to, aby wybawić niewiasty od ciężkiego znoju? 
— Michel Faber, Szkarłatny Płatek i Biały

July 26 2009

glotoneria
glotoneria
5777 eba6
Zlikwidujmy problem Tybetu likwidując Tybet. Nie ma Tybetu - nie ma problemu!
glotoneria
Luiza jest straszliwym upierdliwcem.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl